Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bohaterów Westerplatte
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Zatrzymane w kadrze

Nasza szkoła była organizatorem XXXV Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte pod nazwą "Pamięć o bohaterach naszą siłą i energią", które przygotowano w dniach 22-25.05.2018, a uczestniczyły w nim delegacje ze szkół z różnych części naszego kraju. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 23.05.2018 podczas wyjątkowego apelu na boisku szkolnym, gdzie przekazano sztandar Klubu Szkół Westerplatte Szkole - gospodarzowi Sympozjum,
                                                                                              
 
odśpiewano hymn Szkoły oraz nastąpił pokaz Grupy Rekonstrukcyjnej 58 Pułku Piechoty.
                                                                      
 
Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową ku czci Patrona Szkoły - Bohaterów Westerplatte. Odbyła się uroczysta Msza święta z udziałem Biskupa,
                                                                   
 
 
 
przedstawicieli władz miejskich i oświatowych, młodzieży, delegacji szkół i zaproszonych gości, a następnie przemarsz pod pomnik "Pamięci Losów Ojczyzny" wraz z Miejską Orkiestrą Dętą,
  
gdzie nastąpiły oficjalne obchody.
                                                                      
Atrakcją okazał się pokaz artystyczny Mażoretek.
W trakcie uroczystości obecna była też kompania honorowa 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej.
W tym dniu odbyła się uroczystość w Kinie Zbyszek z udziałem Burmistrza Miasta Dzierżoniowa, Dyrektora Infrastruktury Społecznej, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Klubu Szkół Westerplatte, Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, podczas której wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz zaprezentowano bogaty program artystyczny w wykonaniu uzdolnionych uczniów naszej szkoły. Przygotowano różnorodne prezentacje na temat historii Polski i wspaniałe występy wokalno-taneczne, które służyły kształtowaniu szacunku do Ojczyzny i bohaterów narodowych.
  
  
  
Uroczyście wręczono Medale Honorowe Klubu Szkół Westerplatte i Odznaczenia Związku Kombatantów RP oraz nagrody laureatom konkursów zorganizowanych z okazji Sympozjum.
W tym dniu także goście zwiedzali budynek szkolny, uczestniczyli w warsztatach oraz dyskotece dla młodzieży. Kolejny dzień Sympozjum przeznaczony był na udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych w celu poznania atrakcji krajobrazowych i architektonicznych naszych okolic. Zwiedzano podziemne miasto Osówka i pałac w Jedlince.  Uczestnicy mogli poznać dzierżoniowskie zabytki, zapoznać się z ciekawą historią Dzierżoniowa i Diory, zwiedzić Muzeum Miejskie oraz brać udział w ognisku integracyjnym. Nasza szkoła miała zaszczyt pełnić funkcję gospodarza XXXV Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, które służyło integracji społeczności szkolnych z całej Polski i rozwijaniu współpracy ze środowiskiem, ale przede wszystkim promocji szkoły i Dzierżoniowa -naszej "małej ojczyzny". Sympozjum wpisało się w uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i kultywowało najważniejsze dla każdego Polaka wartości: "Bóg, Honor, Ojczyzna". XXXV Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte było niezwykle ważnym i doniosłym wydarzeniem w historii naszej szkoły kształtującym postawy patriotyczne i społeczne wśród młodego pokolenia oraz sprzyjało prezentacji dorobku i działalności naszej szkoły z prawie 50-letnią tradycją edukacyjno-wychowawczą na forum ogólnopolskim.
 

facebook