Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bohaterów Westerplatte
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Siedziba Miejskiego Centrum Rehabilitacji

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, osiedle Błękitne 25 w Dzierżoniowie - salka gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjnej.

  

Rodzaj zajęć

Korekcja wad postawy i reedukacji posturalnej u uczniów z klas I - VI
z dzierżoniowskich szkół podstawowych. W ramach funkcjonowania Centrum przewidziano:

  • zajęcia korekcyjne,
  • konsultacje dla rodziców,
  • zajęcia otwarte dla rodziców,
  • instruktarz pracy domowej w zakresie utrzymania efektów terapii.

Cel prowadzonych zajęć:

  • dążenie do uzyskania prawidłowej postawy jako wyrazu pełnego zdrowia fizycznego, psychicznego i sprawności dziecka, poprzez likwidację powstałych napięć i zaburzeń równowagi mięśniowo - powięziowej oraz odbudowanie nowych nawyków ruchowych,
  • nabycie świadomości ciała, zmiana nawyków ruchowych.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra.

Sposób kwalifikowania do grup ćwiczebnych

Kwalifikacje uczniów odbędą się na podstawie posiadanych badań i wskazań lekarza.

Zasady funkcjonowania Centrum

Czas pracy Centrum – godziny popołudniowe.

Każde dziecko biorące udział w programie ma zapewnione 20 godzin zajęć terapeutycznych w systemie 2 razy w tygodniu po godzinie. Zajęcia prowadzone są
z różnego rodzaju sprzętem i przy wykorzystaniu specjalistycznych metod.

Każdy rodzic zobowiązuję się do uiszczenia odpłatności za udział dziecka

w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w miesiącu rozpoczęcia zajęć w kwocie 50 złotych brutto przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi wskazane na fakturze.

 

facebook