Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bohaterów Westerplatte
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

           23.12. – 01.01.2023r.

3.

Ferie zimowe

13.02.  – 26.02.2023r.

4.

Egzamin ósmoklasisty

23.05. – 26.05.2023 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.– 11.04 2023 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

23.06.2023 r.

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustanowione zarządzeniem Dyrektora szkoły

(po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU)

23.05. – 26.05.2023 r.

uczniowie klas 1-7 (Egzamin ósmoklasisty)

 

2.05.(poniedziałek)2023 r.

09.06 (piątek)2023 r.

 

facebook