Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bohaterów Westerplatte
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie.

Misją naszej szkoły jest: "Stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami i-możliwościami".
Realizację powyższej misji wspiera polityka jakości szkoły:
Dyrekcja i pracownicy deklarują pełne zaangażowanie na rzecz dokładnego poznania i spełnienia oczekiwań wszystkich klientów w zakresie świadczenia usług dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wymagań dotyczących naszej działalności.
W każdej dziedzinie naszej działalności będziemy dążyli do ciągłego usprawniania poprzez doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością.

Jako ogólne cele jakościowe wspierające naszą politykę przyjmujemy:

  • Zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie.
  • Zapewnienie fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa uczniów.
  • Tworzenie właściwej dla placówki integracyjnej bazy lokalowej i-ciągłe doposażanie szkoły w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne.
  • Prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki promującej zdrowy styl życia, dbałość o środowisko naturalne i szacunek dla naszej planety.
  • Ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej.
  • Tworzenie w szkole klimatu, który sprzyja efektywnej pracy nauczycieli i uczniów oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 

facebook