• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie.

Misją naszej szkoły jest: "Stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami i-możliwościami".
Realizację powyższej misji wspiera polityka jakości szkoły:
Dyrekcja i pracownicy deklarują pełne zaangażowanie na rzecz dokładnego poznania i spełnienia oczekiwań wszystkich klientów w zakresie świadczenia usług dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wymagań dotyczących naszej działalności.
W każdej dziedzinie naszej działalności będziemy dążyli do ciągłego usprawniania poprzez doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością.

Jako ogólne cele jakościowe wspierające naszą politykę przyjmujemy:

 • Zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie.
 • Zapewnienie fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa uczniów.
 • Tworzenie właściwej dla placówki integracyjnej bazy lokalowej i-ciągłe doposażanie szkoły w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne.
 • Prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki promującej zdrowy styl życia, dbałość o środowisko naturalne i szacunek dla naszej planety.
 • Ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej.
 • Tworzenie w szkole klimatu, który sprzyja efektywnej pracy nauczycieli i uczniów oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook