Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bohaterów Westerplatte
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 Zadania ogólne jakie wykonują pedagog i psycholog

 

Diagnozują sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania uczniów.
Uczestniczą w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
Udzielają pomocy rodzicom, nauczycielom oraz uczniom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień.

OFERTA ZAJĘĆ:
Pedagog i psycholog prowadzą: szeroko rozumianą pracę profilaktyczno-wychowawczą, która obejmuje: lekcje wychowawcze nt. przeciwdziałania agresji i przemocy,  sposobów wyrażania  emocji i rozwiązywania konfliktów, zagrożeń współczesnego świata, integrowania wspólnot klasowych, itp.

ifx5e9c556ca89e26d4 rady pedagog i psychologUCZEN1

DROGI UCZNIU
Przyjdź do nas gdy:
- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
- nie potrafisz porozumieć się z innymi
- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
- chciałbyś z kimś porozmawiać
- chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

PRZYJDŹ TAKŻE z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PAMIĘTAJ:
- zostaniesz wysłuchany z życzliwością i uwagą
- będziesz miał zapewnioną dyskrecję i anonimowość
- pomożemy Ci  znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

 

 

 

 

facebook